Közlemény az óvodai beiratkozásról a 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

Az egyházi fenntartású óvoda nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény vallási elkötelezettségét, gyermeküket keresztény szellemiségű óvodai nevelésben kívánják részesíteni és maradéktalanul elfogadják a vallásgyakorlással kapcsolatos óvodai gyakorlatot, amelyet az intézményi alapdokumentumokban határoznak meg.

 

Nyári zárva tartás ideje

Tisztelt Szülők!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Fenntartó K/104-8/2023. iktatószámú levele alapján az óvoda nyári takarítási, karbantartási, felújítási munkálatok miatt

2023. július 31-től (hétfő) - 2023. augusztus 18-ig (péntek) zárva tart.

 

Kérem, ebben az időszakban legyenek szívesek gyermekeik elhelyezéséről, felügyeletéről gondoskodni. Az intézmény a nyári ügyeleti rendről 2023. május 31-ig intézkedik, melyről a későbbiekben további tájékoztatást adunk.

 

Első óvodai nap: 2023. augusztus 21. (hétfő)

 

Kovács Erika

óvodaveztő