Járványügyi intézkedés 2022.03.07-től

Tisztelt Szülő/ Gondviselő!

 

Az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda vezetőjeként ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2022. március 4-én (pénteken) a MAGYAR KÖZLÖNY 41. számában megjelent a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet - A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről

2022. március 7-én intézményünk kézhez vette Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár úr levelét, melyben a fent nevezett kormányrendelettel összhangban az alábbi döntést hozta:

Ennek ismeretében az óvoda területén, és az óvodába való belépéskor nem kell a továbbiakban az orrot és szájat eltakaró maszkot viselni, illetve az intézménybe való belépés, és benntartózkodás is a szokott módon történik. Továbbra is javasolt, a kézfertőtlenítő pont, és fertőtlenítő lábtörlő igénybevétele az óvoda főbejáratánál.

Tisztelettel: Kovács Erika

óvodavezető

Hirdetmény az Angyalkert Görögkatolikus Óvodába való belépés rendjéről 2021.december 1-től

Tisztelt Szülő/ Gondviselő!

 

A 2021.11.23-án intézményünk kézhez vette professzor Dr. Kásler Miklós Miniszter úr levelét, aki az Emberi Erőforrások Minisztériumának 29/2021. (XI.19) határozatában rendelkezik a Köznevelési Intézményekbe történő belépés rendjéről, a járványügyi védekezés miatt.

Jelen útmutatás a járványügyi védekezést szolgáló intézkedések köréből az intézménybe való belépést és benntartózkodást szabályozza.

Ezen határozatot figyelembe véve az Angyalkert Görögkatolikus Óvodában (3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2; OM:201562) 2021. december 1. napjától az alábbi intézkedések lépnek életbe, kiegészítve a korábbiakban bevezetett protokollt.

A Belépés rendje:

 1. Az óvodába történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény ellenőrizte a belépni kívánó személy koronavírus elleni védettségének igazolását, melynek mindhárom típusa elfogadható:
 1. Uniós, digitális COVID igazolvány
   • COVID 19 elleni oltás igazolása
   • COVID 19 negatív teszt
   • COVID 19 fertőzésből való gyógyultság igazolás
 2. nemzetközi oltási igazolvány
 3. Magyarország által elfogadott oltási igazolvány

Aki ezen igazolások egyikét sem tudja felmutatni, nem léphet be az intézmény területére!

 

 1. A gyermeket a köznevelési intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő 1 fő nagykorú személy a koronavírus elleni védettségének igazolása nélkül léphet be a köznevelési intézménybe addig a pontig, ameddig azt a köznevelési intézmény vezetője meghatározza.

Az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda vezetőjeként a következő határozatot hozom:

 • a gyermeket kísérő nagykorú személy (1 fő) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező gyermekével (óvodással) a csoportszobákhoz tartozó öltözőkig léphet be.
 • az intézménybe való belépéshez köteles a szájat és orrot eltakaró maszkot rendeltetésszerűen használni, továbbá a főbejáratnál elhelyezett eszközök használatával a kéz,- és lábbeli fertőtlenítését elvégezni!
 • az a szülő, aki ügyintézés céljából az óvoda további területein tartózkodik, - pl. gazdasági folyosó – köteles védettségének tényét az 1. pontban rögzítettek szerint igazolni.
 • igazolás hiányában nem tartózkodhat szülő az épület további területén (folyosók, tornaterem, sószoba, egyéb helyiségek)

 

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy - figyelembe véve a járványügyi helyzet alakulását - az első félévben esedékes, nagy létszámú gyermek vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó ünnepségeket, kulturális programokat, rendezvényeket későbbre halasztjuk, vagy zártkörűvé tesszük.

 

A gyermekek egészségvédelmének érdekében tisztelettel kérek mindenkit, legyen szíves jelen hirdetményben közölt szabályokat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinteni!

 

Hivatalos levél

Igazolt távolmaradás

A jelenléti oktatás alóli felmentés az alábbi módon kérelmezhető

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51§ (2) bekezdése alapján a, rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel a szülő kérheti gyermeke igazolt távolmaradását az óvodából.

Az ehhez szükséges dokumentum az alábbi linken érhető el:

Dokumentumok / Távolmaradási kérelem

Járványügyi intézkedés 2021.04.16.

Tisztelt Szülő/ Gondviselő!

A mai napon intézményünk kézhez vette Professzor Dr. Kásler Miklós Miniszter úr levelét, melyben arról tájékoztat, hogy a jelenleg kihirdetett döntés alapján 2021.04.19-től (hétfő) az óvodák visszatérnek a normál jelenléti neveléshez!

A már korábban is alkalmazott biztonsági intézkedéseket ismételten előtérbe helyezve, az Angyalkert Görögkatolikus Óvodában (3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2; OM:201562) az alábbiakban meghatározott módon indul újra a jelenléti nevelés - oktatás.

Belépés rendje:

A gyermeket 1 fő kísérő nagykorú személy hozhatja és viheti el az óvodából.

Mindezeken kívül más személy nem léphet be az óvoda épületébe!

A gyermeket kísérő egy fő személy csak a szájat és az orrot eltakaró

MASZKBAN léphet be az intézménybe!

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használata az intézménybe érkezéskor kötelező! A testhőmérséklet mérés továbbra is folytatódik a gyermekeknél, mielőtt belép a csoportba! A gyermek csak akkor léphet be a csoportba, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell!

Kérünk mindenkit, hogy ha gyermekén bármilyen betegséget tapasztal, ne hozza óvodába, legyen tekintettel közösségünk többi tagjára! Betegség után, mint eddig is csak orvosi igazolással tudjuk fogadni a gyermekeket!

A gyermekek egészségvédelmének érdekében tisztelettel kérek mindenkit, legyen szíves jelen protokoll irányelveit önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinteni!