Angyalkert Görögkatolikus Óvoda Kazincbarcika

Álláshirdetés Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Közlemény Óvodai beiratkozásról 2022-2023-as nevelesi évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § ( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.”
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A fentiek alapján az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda (3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2; OM:201562) értesíti a Tisztelt Szülőket az óvoda beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

Bővebben ...

Járványügyi intézkedés 2022.03.07-től

Tisztelt Szülő/ Gondviselő!

 

Az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda vezetőjeként ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2022. március 4-én (pénteken) a MAGYAR KÖZLÖNY 41. számában megjelent a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet - A koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről

2022. március 7-én intézményünk kézhez vette Kisfaludy László köznevelésért felelős helyettes államtitkár úr levelét, melyben a fent nevezett kormányrendelettel összhangban az alábbi döntést hozta:

Ennek ismeretében az óvoda területén, és az óvodába való belépéskor nem kell a továbbiakban az orrot és szájat eltakaró maszkot viselni, illetve az intézménybe való belépés, és benntartózkodás is a szokott módon történik. Továbbra is javasolt, a kézfertőtlenítő pont, és fertőtlenítő lábtörlő igénybevétele az óvoda főbejáratánál.

Tisztelettel: Kovács Erika

óvodavezető