Bemutatkozás

Szeretettel köszöntöm az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda honlapján.Szent Mihály - Az angyalok fővezére

Böngésszen nálunk egy keveset és ismerkedjen meg egyházi fenntartású intézményünkkel, gyermekeink óvodában töltött életével, keresztény értékek mentén kialakított nevelési céljainkkal, a hozzá fűződő feladatainkkal, szolgáltatásainkkal és elérhetőségeinkkel.

 

Küldetésünk

Mit jelent gyakorlati életünkben keresztény küldetésünk?

A keresztény küldetés akkor lesz a gyermek számára érthető, ha a jelennel kapcsolatba tudjuk hozni.

 

Konkrét lehetőségeket, célokat tűzünk ki, hogyan valósíthatjuk meg keresztény küldetésünket:

  • valakinek örömet szerezni, ajándékozni valamit
  • osztozni valamin
  • hibákat bevallani
  • rossz tettért bocsánatot kérni
  • valamit jobban tenni
  • környezetünkben keresztény cselekedeteket felfedezni
  • példás keresztények, szentek példájáról beszélni

 

Arra törekszünk, hogy a keresztény, vallási ismeretek átadása az egész napot áthassa, melyben a keresztény nevelést „szolgáló” felnőttnek -  az óvodapedagógusnak -  legalább olyan fontos szerepe van, mint az egyházközség élén álló parókus atyának.

Szükséges azonban, hogy az egyház képviselői is szoros kapcsolatba legyenek az óvodába járó gyermekekkel és a dolgozókkal.

Az óvodai nevelés gondoskodik a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor specifikus alakításáról, valamint, a mással nem helyettesíthető szabad játékról, közösségben végezhető sokszínű tevékenységekről, megfelelő személyi és tárgyi környezetről.

Intézményünk fontosnak tartja a sajátos nevelési igényű, és a kiemelt figyelmet igénylő gyermek integrált nevelését (beillesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás).

 

Keresztény nevelési koncepciónk céljait, feladatait, értékeit, hagyományait a törvényi előírásoknak, az Országos Alapprogramban foglaltaknak és a szociokulturális környezet sajátosságainak figyelembe vételével, és a szülők véleményét szem előtt tartva alakítottuk ki.

Intézményünkben minden azért van, hogy a reánk bízott gyermekek jól érezzék magukat a családias, barátságos környezetben, és testileg-lelkileg önmagukhoz képest fejlődjenek.

Nevelő munkánk alapját a szakmailag jól felkészült, kreatív, szeretetet, törődést közvetítő óvodapedagógusok és nevelőmunkát segítő dolgozók biztosítják.

A hatékony nevelőmunka csak az óvodánkat választó családokkal történő együttműködéssel valósulhat meg.

Honlapunkon való barangolásukhoz kellemes időtöltést kívánok az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda dolgozói közösségének nevében.

 

Tisztelettel: Kovács Erika óvodavezető