A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével - EFOP 1.3.7-17--2017-00130

Kedvezményezett neve: Angyalkert Görögkatolikus Óvoda

A projekt címe: 

…„Tégy meg minden jót, ami tőled telik,

Amilyen eszközzel csak tudod,

Amilyen módon csak tudod,

Ahol csak tudod,

Akivel csak tudod,

Ameddig csak tudod”…

A szerződött támogatás összege: 49 983 974 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tényleges befejezése: 2021.05.01.

A projekt azonosító száma: EFOP 1.3.7-17--2017-00130)

 

Az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda (3700 Kazincbarcika, Kikelet köz 2; OM 201562) 2017-ben pályázatot nyújtott be

„A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” (EFOP 1.3.7-17--2017-00130)

című felhívásra. A pályázat célkitűzése, hogy az egyházi fenntartásban lévő intézményünkbe járó hátrányos helyzetű családok gyerekeinek olyan lehetőségeket nyújtsunk a közösségfejlesztés területein, melyek meghatározóvá válnak óvodás éveik során. További célként fogalmaztuk meg a 3-7 éves korú gyermekek nevelésében és oktatásban a szociokulturális különbségekből fakadó hátrányok leküzdését, a társadalmi integráció segítését, a hátránykompenzációt és a kompetencia-alapú pedagógiai fejlesztő-környezet kialakítását. Kiemelt hangsúlyt kap pályázati tevékenységünkben az együttműködés a testvér-intézményekkel, -és egyéb, a célok megvalósítása szempontjából releváns szereplőkkel (különös tekintettel a szülőkre, családokra). Fontosnak tartjuk a megvalósításban, hogy megőrizzük az otthoni kultúra értékeit, támogassuk a programban résztvevők identitásának fejlődését, és mindeközben közvetítsük a keresztény gondolkodásmódot és szellemiséget. .A pályázati elbírálást követően örömmel fogadtuk a Minisztérium pozitív döntéséről szóló levelet, melyben rögzítésre került, hogy a

…„Tégy meg minden jót, ami tőled telik,

Amilyen eszközzel csak tudod,

Amilyen módon csak tudod,

Ahol csak tudod,

Akivel csak tudod,

Ameddig csak tudod”…

címmel benyújtott pályázatot támogatásra méltónak találta a szakhatóság.

2017 új lehetőségeket nyitott meg a közösségi élet szervezése területén óvodánkban. A színes, változatos, sok élményt nyújtó programokon a gyermekek és családjaik örömmel vesznek részt. Mindezek megvalósításához az elnyert támogatás összege 49 983 974 Ft, a támogatás mértéke 100 %. A projekt megvalósításának határideje: 2018. február 1-től 2021.05.01.

Köszönettel és örömmel veszünk részt a pályázati folyamatban, mert egyházi intézményként fontosnak tartjuk a közösség egyént, - és csapatot formáló erejét, és az összetartozás érzését.

Mindezek tudatában igyekszünk érvényesíteni a projekthez választott mottónk minden gondolatát, és tenni az óvoda szűkebb és tágabb társadalmi környezetében a „jót”!

 

Related Articles